آموزش‌های موسسه گوهرشناسی تیلا شامل آموزش‌های گوهرشناسی، آموزش‌های حضوری کوتاه‌مدت، آموزش‌های حضوری دوره‌ای، آموزش‌های تخصصی و دوره‌های عملی و کارگاهی تراش دامله، فست، حکاکی و حجم سازی است بنا به‌ضرورت استفاده از همکاری متخصصان بین‌المللی در هر بخش از آموزش انجام می‌گیرد.

 

دوره گوهرشناسی مقدماتی

سرفصل مطالب این دوره به‌اختصار عبارت است از:

منشأ گوهرها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، مبانی کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی، مبانی بلورشناسی، شرایط تشکیل انواع سنگ‌ها، طبقه‌بندی گوهرها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، محل پیدایش گوهرها، ارزش گوهرها و پتانسیل توسعه صنعت گوهرها و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی

 

دوره آموزش شناخت ابزارهای گوهرشناسی

معرفی و کاربرد هر یک از ابزارهای گوهرشناسی

 

دوره شناخت گوهرهای قیمتی رنگین

زمرد و یاقوت، منابع گوهرهای قیمتی رنگین، منشأ و محل پیدایش، فرآوری و فناوری تولید، ارزش‌افزوده محصولات، بازار محصولات و …

 

دوره شناخت فیروزه

سرفصل مطالب دوره شناخت مقدماتی فیروزه عبارت است از:

بخش اول: زمین‌شناسی فیروزه، کانی‌شناسی فیروزه، کانی‌های همراه فیروزه، تقسیم‌بندی انواع فیروزه، شناسایی اشباح فیروزه، منشأ فیروزه و نظریه‌های پیشنهادی، ذخایر فیروزه، منابع فیروزه در ایران و منابع فیروزه در جهان

بخش دوم: فرآوری فیروزه، معدنکاری فیروزه و روش‌های استحصال فیروزه از سنگ میزبان

بخش سوم: فناوری فیروزه، فناوری تراش فیروزه، فیروزه‌های تیمارشده و بهبودیافته، فیروزه‌های مصنوعی و روش‌های ساخت آن، نگهداری فیروزه و مراقبت از آن، تراش فیروزه و روش‌های افزایش صیقل پذیری و شناسایی روش‌های استفاده بهینه از فیروزه

بخش چهارم: ارزش اقتصادی فیروزه، ارزش فیروزه، میزان ذخایر فیروزه و آینده فیروزه

بخش پنج: فیروزه و فرهنگ و گوهر باستان‌شناسی فیروزه