موسسه با تکیه بر نیروهای آموزش دیده و ایجاد کارگاههای تخصصی قصد دارد تا صنایع دستی را توسعه دهد. محصولات هنرجویان موسسه شامل تابلوهای موزائیک سنگ، فیروزه، عقیق، لاجورد، گارنت سبز (اووارویت)، احجام سنگی و … را بمعرض دید همگان قرار داده است.